Menü
BiLsem HakkINDA

Bilsem sınavı hakkında merak edilen konunar, başlıklar halinde listelenmiştir.

BİLSEM( Bilim ve Sanat Merkezi ) Nedir?
Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.
Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler için en kapsamlı eğitim modeli “Bilim ve Sanat Merkezleri”dir.

2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci tamamlandı.

1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre gözlem formları 14 Kasım – 09 Aralık 2016 tarihleri arasında yapıldı.

Üç aşamada gerçekleştirilir.
Birinci aşama: Sınıf öğretmenleri tarafından öğrenci aday gösterilmesi.
İkinci aşama: Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi.
Üçüncü aşama: Grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre ( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanır.

1. Sınıfların tablet tanılama sınavında 60 soru 60 dk.

2 ve 3. Sınıfların tablet tanılama sınavında 70 soru 70 dk.

Bilsem sınavında yanlışlar doğruyu götürmemektedir.

Öğrencilerin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve tutumların gerçek yaşamdakine benzer bir durumda kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi amacıyla bunları ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesini esas alan bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı vardır.

Tüm programlar boyunca öğrenciler hakkında yapılan gözlemler ve alınan geri bildirimler kaydedilerek öğrenciye ait dosyada muhafaza edilir. Her eğitim programı sonunda Bakanlıkça hazırlanan “Eğitim Programı Değerlendirme Çizelgesi”, bir sonraki eğitim programına esas teşkil etmek üzere öğretmenler kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı doldurulur. Bu değerlendirme sonunda öğrencinin merkezdeki eğitimine devamının yararlı olamayacağı kararı alınırsa bu karar, veliye ve Merkez Yürütme Kuruluna bildirilir. Merkez Yürütme Kurulunca, velinin de katılımı ile yapılacak olan toplantıda durum tekrar değerlendirilir ve oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda öğrencinin kaydı silinir.

Eğitim programları sonunda ve eğitimin tamamlanması neticesinde, öğrencinin aldığı eğitimleri gösteren bir Program Tamamlama Belgesi verilir. Başka herhangi bir diploma, sertifika veya bitirme belgesi verilmez.

Resim,müzik ve zihinsel yetenek bölümlerinden 2 tane seçebilmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezi´nde eğitim ücretsizdir. Fakat öğrencilerin kullanacakları deney, uygulama ve etkinlik malzeme, araç ve gereçleri için velilerden ücret talep edebilir. Servis hizmeti olmadığı için ücretini yine veli ödeyecektir.

BİLSEM’ deki eğitim süresi öğrencinin kuruma kayıt yaptırması ile başlamakta olup; Uyum (40 saat veya 2 ay), Destek Eğitimi (1 Yıl), Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (2 yıl), Özel Yetenekleri Geliştirme (2 Yıl), Proje Üretimi/Yönetimi (Süre belirtilmemiş) şeklinde öğrencinin ilk, orta ve lise eğitim hayatı boyunca devam eder.

BİLSEM’lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.
Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra BİLSEM’ de, öğlenci ise sabah BİLSEM’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde haftada bir veya iki gün eğitime alınır. Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde de eğitim öğretim hizmeti verilebilir.

(1) BİLSEM’de bir eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Devamsızlığı %20’ye ulaşan öğrenciye devamsızlık uyarısı gönderilir. Mazeret göstermeksizin devamsızlık sınırını aşanların kaydı dönem sonunda silinir.

(2) İkamet adresi değişikliği nedeniyle gittikleri il/ilçelerde BİLSEM bulunmaması dolayısıyla BİLSEM’e devam edemeyen öğrencilerin, BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır. Bu hüküm büyükşehir merkez ilçeleri için uygulanmaz. Kayıt hakkı saklı tutulan öğrenciler bulundukları il/ilçede destek eğitim odasından öncelikli olarak yararlandırılır.

(3) BİLSEM’e kayıtlı olup kayıt güncelleme döneminde işlem yaptırmayan öğrencilerin BİLSEM ile ilişiği kesilir. Ancak kayıt güncelleme tarihleri içinde resmî mazeret belirtilmesi hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

(4) Her program sonunda, programa devam eden öğrencilerin durumları BİLSEM öğretmenler kurulunda değerlendirilir. Devam ettiği programdan istifade edemediği ve programa devamında yarar bulunmadığı oy çokluğuyla kararlaştırılan öğrencilerin BİLSEM’le ilişiği kesilir. Karar öğrenci velisine bildirilir.

(5) Devam-devamsızlık işlemleri BİLSEM modülü üzerinden takip edilir.

BİLSEM’e kayıtlı olup, kayıt güncelleme döneminde kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrencilerin BİLSEM den kaydı silinir.

Klavuzu indirmek için TIKLAYIN

Yönergeyi indirmek için TIKLAYIN

Copyright © DoSa Yazılım 2017 - SSH - SSL
BilsemLiyiz.com bir Diya Grup İştirakidir.| Kızılsaray Mah. 67. Sok. Çolaklı İş Merkezi No:26 Muratpaşa / Antalya
BilsemLiyiz.com Bilsem Sınavına Hazırlık Sitesi